(آگاهی) هوشتل لری

قرار بود در جهت آگاهی باب مراوده ایی باشد چون نیست پس هوشتللری)

 
نویسنده : سید محسن موسوی - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/۱/۱٢
 
آقايون و خانمها غم با فطرت و محيط طبيعی زندگی شما در مخالفت کامل قرار دارد.البته لودگی و شادی بيخود هم پسنديده نيست حيف از دل بهاری شماست که از طريق گوشتان که به مداحان دروغگو داده ايد و يا روضه های الکی را گوش بدهيد مسموم شود.آگر گريه خوب بود پيغمبر بعد از جنگ بدر و حندق و....ميرفت ير قبر کشته شدگان چادر ميزد بعدش زندگی امامان ما سر شار از نويد و نشاط بوده و آنها زندگی کرده اند ولذت هم برده اند.آخوندهای غم انگيز دروغ گويانند