(آگاهی) هوشتل لری

قرار بود در جهت آگاهی باب مراوده ایی باشد چون نیست پس هوشتللری)

 
نویسنده : سید محسن موسوی - ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱/٢۱
 
بغداد سقوط کرد.حکومتها در عراق آخر وعاقبت خوبی نداشته اند زيرا عراق ثروتمند است
چونکه عراق مذهبی است بدليل اينکه عراق قبيله ائی است و هزاران دليل ديگر.
ايران در آزمون سختی قرار دارد پايداری و ماندگاری و تماميت ارضی ما از اهميت و ارزش بسيار بالائی بايد برخوردار باشد.مبادا مبادا مبادا