(آگاهی) هوشتل لری

قرار بود در جهت آگاهی باب مراوده ایی باشد چون نیست پس هوشتللری)

 
نویسنده : سید محسن موسوی - ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/٢٩
 

خوشبختانه بواسطه لطف سرکار عالی تيلفون ما وصل شد

يکی از روزهای گرم بهاری يک نامه . روز ديگر قطع بمدت سه ماه بنظر من تا تبيه و جريمه و بازداشت و توهين و اعدام و جهنم و نيم سوز و.......نباشد

هيچ الاغی قادر به حکومت نخواهد بود