(آگاهی) هوشتل لری

قرار بود در جهت آگاهی باب مراوده ایی باشد چون نیست پس هوشتللری)

دو بار بخوانيد
نویسنده : سید محسن موسوی - ساعت ٤:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/٢
 

بهتر است بدانيد که به تعداد کپسولهای آنتی بيوتيک فشنگ ساخته ميشود

اين فشنگها يا تک تک. يا بصورت فشرده(بمب)  و يا شيميائی(مواد مخدر) و يا حکومتهای ارزشی به قلب همان انسانهائی شليک ميشودکه بدليل مصرف آنتی بيو تيک از مرگ حتمی نمرده اند