(آگاهی) هوشتل لری

قرار بود در جهت آگاهی باب مراوده ایی باشد چون نیست پس هوشتللری)

ارکان حقوق بین الملل
نویسنده : سید محسن موسوی - ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸
 

با نگرش به حکم اخیر دادگاهی در اسپانیا علیه نوری مالکی بنظر

میرسد که ئنیای اسلام نیازمند بسیار جدی تشکیل ساختار های حقوقی

بین الملل بر اساس حقوق اسلامی باشد.

سیستم حقوقی غرب از اساس و بنیاد استعماری و دست کم ضد دین

اسلام است و طی سالیان گذشته بارها شاهد صدور احکامی در نقاط

مختلف بوده ایم که به محض صدور مورد استقبال بقیه کشورها ی

غربی قرار گرفته و ودر اطراف آن بقدری جار و جنجال براه انداخته

اند که بعضی از کشورهای مسلمان هم ناگزیر به تائید و یا حتی همراهی

شده اند . بسیاری از ترورها و انفجارها و کشتار های پیدا و پنهان

توسط خود کشورهای غربی صورت میگیرد و چون ساختار زیربنائی

محکم حقوقی دارند توانسته اند تاوان آنرا از کشورهای ضعیف بگیرند

در عراق هم سخنگوی بی تدبیر العراقیه بصورت ابتدائی میخواهد

مخالفت خود با نوری مالکی را فرامرزی کرده و از آب گل آلوده

ماهی بگیرد. یک کسی به این ساده لوح باید بگوید دوران هوچی گری

گذشته و احکام مداخله جویانه دادگاههای غربی دیگر نفوذی بر دانایان

ندارد. با همه این حرفها ما همچنان نیازمند زیر بنائی محکم برای

مسائل حقوق بین الملل کشورهای اسلامی هستیم