السلام علی الحسين و علی اولادالحسين . علی انصارالحسين و علی اصحاب الحسين
شخصا فکر ميکردم که که اين آقايان وضع عادی زندگی و ماديات مارا بخطر انداخته و ضعيف کرده اند.بعدا متوجه شدم مرحومان امنيت مردم را هم در لبه پرتگاه ناامنی و اغتشاش قرار داده اند
و بدليل اتخاذ تصميم های معاويه صفتی مردم را مجبور ميکنند از ترس اژدها به افعی پناه ببرند
تازگی متوجه شده ام لعينان عشق را هم عرصه تاخت وتاز قرار داده اند مردم ما به هزاران دليل عاشق امام حسين بودند و در روز عاشورا گناه و خلاف در کمترين ميزان بود اما اين خون خوران امام را از جوانان ما گرفتند لذت عزا داری و عشق ورزی را لوث کردند و خلاصه هر جا که وارد شدند آنجا را از گند رياست طلبی اکندند امام حسين را بخدمت مکتب بی ريشه خود گرفتند
ايات الهی بخصوص ايات مبارکه مربوط به ولايت و امامت را با دنيا طلبی خود بی برکت کردند و در زمان حال هم که تماميت اجتماعی ما در تهديد کامل قرار دارد عاشورای بدون شعار حکومتی و عاشورای عشق را برای رهروان راه رهائی ارزومندم

/ 0 نظر / 3 بازدید