تکرار تاریخ

طی دویست سال گذشته بارها دولتهای ایران گرفتار بازی های عجیب و غریب


روسیه وفرانسه و انگلیس بودند و دولتمردان هم گیج و گنگ مجبور بودند گاهی به


این وگاهی به آن تکیه کنند و امتیاز بدهند .امتیازات از دست میرفت و برای آنها


پایدار میشد در حالیکه دست دولتهای احمق هر روز خالی تر از روز پیش می ماند


بنظر میرسد دوباره این بازی کهنه شروع شده .من یکبار قبلا هم گفته ام دولت


کثافت روسیه مطلقا قابل اعتماد نیست و باید به اظهار نظر یک کره خر روسی


که گفته اگر ایران امتیاز ندهد نگهداری برجام غیر ممکن است توجه ویژه


کرد .بهترین جای گوشمالی روسیه کثیف سوریه است ما تا بحال بنام دفاع


از یک حرم خیالی مشغول محافظت از منافع نا مشروع روس بودیم حالا


وقتشه پایگاه هوائی نوژه را از لوث وجود هرچی روس بی خدا هست پاک


کنیم .

/ 0 نظر / 57 بازدید