سفر شمال (رویان)

سفر بسیار زیاد خوش گذشت جاده چالوس در رفتن و برگشتن

ما مناسب و بدون ترافیک بود.اما در مسیر مقابل ترافیک سنگین

بود.ما در یک ویلا در ونوش از یک شنبه تا چهارشنبه بودیم

در چهارشنبه بازار رویان خرید کردیم و ساعت3/50 صبح

پنجشنبه سلامت به خانه رسیدیم.نکته ضروری که باید یاد آوری

کنم .پاکی و زیبائی ساحل دریای رویان بود که واقعا بدون

زباله و آشغال بود ظاهرا مسئولین در این مورد زحمت کشیده اند

همه چیز زیبا وخوب بود

/ 0 نظر / 52 بازدید