اندر باب ژن خوب

در سالهای قبل مثلا حدود 60 سال پیش در شهر قم

گروهی بود که شدیدا بدنبال ژن های خوب بودند

این ژن های خوب تشکیل شده بود از بچه خوشگلهای

پررو -و بچه پولدارها و کلا آدمهای وقیح وبعضی از مسئولین

شهری. یک ستوانیکمی بود بنام افاضلی این آقا افسر شهربانی

بود و احساس میکرد که دارای ژن مرغوبی است

خلاصه بعد از اینکه خودش و بقیه مطمئن شدند که

ژن او خوب است او را با تمهیدی به یک جای

خلوت بردند و  با عملیاتی از خوب بودن ژن او مطمئن

شدند وقتی خودش فهمید که داشتن ژن خوب در شهر

قم چه عواقب دردناکی دارد بسرعت از قم منتقل شد

ای کاش دلاوران یابنده ژن خوب همچنان در قم به فعالیت

خود ادامه دهند تا دارندگان ژن های خوب بی مصرف

نمانند

/ 0 نظر / 59 بازدید