علاج

زمستان علاج نا پذیر است و بهار درمان هیچ

دردی نیست

فقط گذر از فصول وجود دارد

ما باید از وضعیت موجود گذر کنیم.این وضعیت

علاج ناپذیر است

/ 0 نظر / 58 بازدید