استحاله

از زمانی که نظام برای بقا به مداحان روی آورد

تمام فرهیختگان و مسلمانان واقعی و آزادگان

و حتی مردم عادی از هرگونه اصلاح و بهبود در

اوضاع دل کندند و همین شد که مختلسان و

روضه خوانهای دوزاری و پاچه خواران فراوان شدند

و باعث سردرد و غمگینی مردم ایران را فراهم

آوردند . چه بد پشتیبانانی هستند مردم نادان و

مغرضان

/ 0 نظر / 56 بازدید