چگونگی

بالاخره چگونگی شورش سال57 بر اساس مدارک منتشر شده

در امریکا و انگلیس و سایر کشورهای خارجی رو خواهد شد و

فرض میگیریم نصف آنها هم دروغ باشد .نظام با واقعیات

و حقایق چکار خواهد کرد؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 56 بازدید