نتیجه معکوس

اخیرا ج.ا با یک نامه کارکنان بی بی سی و خانواده ایشان را تهدید کرده

این تهدید نشان آنست که بی بی سی نگهبان و حافظ ج.ا و همجهت

با حکومت ایران است. قطعا مردمی که این خبر را از این خبرگزاری شنیده اند

فکر میکنند که این خبرگزاری دشمن حکومت است لذا از این به بعد

به اخبار و اطلاعیه های آن بیشتر توجه کرده و باور میکنند و در ست در همین

نکته است که بی بی سی افکار را منحرف کرده و ادامه ج.ا را تضمین میکند

این حقه کثیف را بارها زده اند لطفا توجه کنید

/ 0 نظر / 60 بازدید