دلم ميخواست از شعر بگم از دل بگم
دلم ميخواست آه بکشم فرياد بکشم
ميدونی چيه اصلا حالشو ندارم دلشو ندارم فريادشو ندارم ابدا فرصتش ندارم
منکه ديگه عمری را پشت سر گذاشتم فقط ميتونم بگم
تا وقت داری بجای فرياد طرح بکش دلم ميخواد بجای شعر که اونم از مانده های قديميه
صفحه دلتون را بخونيد حرف روز بگيد حرف روز بشنفيد
آه نکشيد يالا يالا دامنه آرزوهاتون کوتاه کنيد از شعر خوندنو و آواز شنيدن و به تنگ اومدن
فرار کنيد نه اينکه همش بفکر ماديات باشيد نه نه نه نه
اما سر و سامان دادن به امرار معاش و وضعيت منطقی اقتصاد فردی اصلا اصل کار اصلی است
حالا که شعر نميگم با نصر بگم بهتر بابا تا کار نکنيد هر کار مجازی اصلا حرفتونو گوش نمی کنم undefined01.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید