عشق

توان يک ظرف خالی وقتی صد در صد خاليست .توان يک گودال در خالی ترين موقع

قدرت يک سيم برق وقتی که به جريان برق وصل نيست.همه عمر يک جاندار درست در لحظه تولد و قبل از حتی يک نفس

احساس و تجسم پر بودن توسط ظرف خالی

تصور و دورنمای  پر آب و موجهای کوچک روی آب توسط گودال

ديدن روشنائی لامپ و يا احساس گرما توسط سيم

و مسئوليت خلق موجودی ديگر و يا شيرينی گفتن کلمه دوستت دارم توسط آن جاندار

درست يک آن قبل از شروع به پر شدن/برقدار شدن/نفس کشيدن را نهايت عشق آن ظرف/گودال/سيم/جاندار ميگويم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید