مرگ فجیع

بدون تردیدمحسن حججی بطرز فجیعی کشته

شده اما اینکه رسانه ها همگی یکدست به موضوع

مرگ او پرداخته اند معنای دیگری به این مرگ میدهد

نظام با علم کردن مرگ قصد لاپوشانی نواقص

خود را دارد

/ 0 نظر / 58 بازدید