زندگی

برای اغلب انسانها خاطرات یک یاد آوری ساده ویا پیچیده است


انسان بیاد میاورد که عاشق بوده انسان بیاد میاورد که دوست داشته است


از یاد آوری خاطرات غمها و شادی های مانده در گوشه ذهن تازه میشوند


و گاهی همراه با شادی و گاهی همراه با غم هستند


اما تو وبودنت و هستی ات در من خاطره نبود تو در من عین زندگی هستی


انگار همین دیروز از تو برای مدت کوتاهی جدا شدم و هرگز در من نیست که


سالهاست ترا ندیده ام تو همچنان در من شاد و سرزنده ومهربان جاری


هستی و من در تو زندگی را مرور میکنم و حتی دوست دارم بگویم که


امروز برای من خاطره است و با تو در دیروز زنده هستم و زندگی میکنم


شاید تو بخوانی و من از پس خاطراتت کمی جلوه کنم

/ 0 نظر / 60 بازدید