حاج آقا انصاريان در مجلس رهبر انقلاب يک شعر خواندکه مضمونش اين بود که حضرت زينب رگهای بريده برادر را ميبوسد و ميگويد من جائی را بوسيدم که .....نبوسيدو.....تا جائی که نسيم هم نيوسيد
اين مضمون های غلو آميز از شاعران شکم گنده کون گشاد است چون در هيچ کجا نيامده که خون انسان در هر رتبه ائی پاک است و تازه چه نيازی به اين صحنه های رقت انگيز وجود دارد؟
چرا کمتر از سخنان حسين گفته ميشود و چرا کسی بالاخره نگفته شغل امام در ۵۸ سال عمر چی بوده

/ 0 نظر / 4 بازدید