شادی روح

همیشه منتظر هستم منتظر یک شادی

یک شادی منتظره .شادی که همیشه

هست وگاهی افزوده هم میشود با شادی

زندگی میکنم و شادی در روح من سرشار

است این شادی ربطی به موفقیت و پیروزی

ندارد فقط یک شادی خالص و زنده است

شادی محض

/ 0 نظر / 58 بازدید