سیر تطور

بنظر میرسید که گرایش و خواست مردم ایران قبل از

سال 57 رنگ ولعاب مذهبی دارد و بهمین دلیل است

که روحانیت آنزمان از نفوذ بالائی برخوردار بود و با

بسیاری از طرح ها و برنامه های شاه فقید مخالفت

گسترده میکردند

این گرایشات مذهبی بطور جد سد راه تغییرات و پیشرفت

ایران بود .لذا امریکا با ایجاد زمینه های شورش در

سال 56 تا سال 57 روحانیت را به حکومت رساند

اکنون بعد از 40 سال مشخص میشود که گرایشات

مذهبی جامعه نتوانسته در قالب حاکمیت تجلی

پیدا کند و بخصوص مردم با این نوع حکومت زاویه

زیادی پیدا کرده اند

از طرفی با توجه به امکانات حکومتی تعدادی

طرفدار رادیکال حکومت وجود دارند که تا اینجا

از حکومت طرفداری کرده و حرفها زده اند و کارها

انجام داده اند که به رادیکاله شدن حکومت بیشتر

دامن  زده و اتفاقا این رادیکاله شدن منجر به

فاصله گرفتن متفکرین از بدنه حکومت شده و

آنرا در معرض انزوا و احیانا سقوط قرار داده است

/ 0 نظر / 59 بازدید