کودتای بسیار نرم وسبز

صدا و سیما مطمنا از اندیشه های برتر و اندیشمندان

متخصص بهره برداری میکند یک نظر سریع در این مدتی

که از شورش میگذرد متوجه میشویم که آخوندها و

طرفدارانشان نتوانستند بر کارکنان این رسانه پیروز

شوند و اصطلاحا فرمان آنرا در دست بگیرند

این درست که صدا و سیما به بوق رژیم تبدیل شده

ولی در عین حال افکار برتر کارکنان سیما توانسته اند

به آرامی شکاف بین مردم و مسئولین را هرچه بیشتر

عمیق و وسیع کنند و با ایجاد نوعی از بار منفی در سیما

عملا بینندگان و شنوندگان را بصورت چشمگیری کاهش

دهند. ظاهر امر البته حکایت از موضوع دیگر و سرسپردگی

صدا و سیما به نظام دارد.اما مطمئن باشید که کودتای

ایشان هم بسیار سبز است و هم بسیار نرم

کم کم باید قبول کنیم که آخوند توانائی کنترل و  پیشبرد

مملکت عظیمی مثل ایران را ندارد

/ 0 نظر / 56 بازدید