دریافت یارانه مجلسی ها

دریافت یارانه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی نباید موجب

تعجب و یا احتمالا سئوالی شود.

نمایندگان محترم مجلس در حال گرفتن ارث خود هستند آخر ایشان

 وارثان زمین بوده و کل کره زمین ارث ایشان است

دریافت یارانه توسط دکترها و مهندسان و فرهیختگان جامعه جای

سئوال دارد

البته شخصا شاهد بودم که یکی از مهاجران به امریکا هم بدنبال

دریافت یارانه اش بود

/ 0 نظر / 57 بازدید