اندر باب چراغ خانه ومسجد

این درسته که میگن چراغی که.......

خوب نتیجه میگیریم که پست ومقام مسئولین باید

حیرش اول به نزدیکان و بستگانشان برسد پس تا

اینجا درست

اما طی چهل سال هنوز ته فامیل و بستگان در نیامده

تازه زیاد هم شده اند

لطفا بجای انتقاد از هزار فامیل و فلان و بهمدان

سعی کنید خودتان یا پسرتان داماد یکی از

مسئولین رده متوسط به بالا بشه

بشتابید تا فرصت باقیست

/ 0 نظر / 58 بازدید