حیا از ایمان است

این جمله فرمایش بزرگان دین است

حقیقت اینست که مسئولین حکومت ما به هزار دلیل

و یت بدون دلیل ویا با فرمان بیگانگان و یا به میل خود

مشغول نابود کردن همه داشته های این ملت عجیب

هستند من یک خواهش غیر عادی دارم

ملا عزیز ایران از آمار گرفتن جنایات مسئولین و انتشار

آن بهر صورت لطفا خود داری کنید خواهش میکنم شما

نجابت و شرافت و ایمان داشته باشید و با اعلام کار های

این نادانان روی اعصاب همدیگر نروید

البته کسانی که توانائی جلوگیری از این امور را دارد بخصوص

وکلای محترم هم خودشان اقدام بکاری کنند وهم بنحوی

مردم را برای ایستادگی در مقابل اینهمه تاراج و پیگیری

حقوق از دست رفته اشان راهنمائی کنند

مردم هم صبر و شکیبائی بخرج داده و از انتشار اخبار

ویرانگر در رسانه های اینترنتی و یا هر شکل دیگری

استقبال نکنند .

پایداری و ایستادگی و نشان دادن چهره خشمگین

در حال حاضر خوبست .

به تمام آخوندها خشمگین نگاه کنید

 

/ 0 نظر / 56 بازدید