واسه اونها که عجله دارند
بابا پسره اسمش بهروزه فاميلش دهقان منشادی
پدر اسمش ذبيح الله است
بيست و چند ساله پسره رفته اول اسپانيا بعدش هم امزيکا
باباش خيلی پيره از من خواسته مطلب را در سطح جهان بوسيله وبلاگ اعلام کنم
زود باشيد شايد او را بشناسيد اگر تينطور است مسيقيم به او بگوئيد وگرنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عين اين مطلب را در وبلاگ خودتان بنويسيد شايد دلی شاد شد
از همه بچه های خوب ايرانی که پر از اخساس و عاطفه هستند متشکرم دست همتون را ميبوسم

/ 0 نظر / 3 بازدید