چهار راه

هر کسی بخصوص در تهران بچه هایی را سر چهار راهها

دیده است .حالا یا دلش سوخته یا ناراحت شده و یا هر

احساس دیگر

من شما را به چهل یا پنجاه سال پیش می برم.

بچه هایی که در آن سالها حتی سی سال پیش سر

چهار راهها شیشه ماشینها را پاک میکردند و یا گل میفروختند

و یا هر کار دیگری حتی گدائی میکردند امروز پنجاه ویا شصت

ساله هستند .

آیا این اشخاص میتوانند و یا توانسته اند به من و شما و بچه هامان

رحم بکنند ؟ایشان امروز چکاره اند ؟ واقعا وحشتناک است

سرنوشت این بچه ها!!!!!!

 

/ 0 نظر / 58 بازدید