نقل از مقدمه کتاب (آزادی یا مرگ)

وما اکنون در یک لحظه بحرانی از تاریخ بشری هستیم که

یک طبقه با همه قدرت ظاهری خود در حال تزلزل است

و پایه هایش لرزان.این طبقه تعادل فیزیکی خود را از دست

داده و در حال تجزیه و تلاشی است چون دیگر به چیزی

ایمان ندارد.

طبقه دیگر در آن واحد در حال تکوین و تشکیل است اما

تشکیل آن هنوز کامل نیست .این طبقه هنوز کاملا روشن نشده است

و هنوز چندان شعور ند

/ 0 نظر / 54 بازدید