عصر جمعه

حال خوشی برای نوشتن ندارم. عصرهای جمعه برای من سنگین هستند

هر چند سالهاست بازنشسته ام .اما عصر جمعه یک نوستالژی است

انگار در این ساعات غم خاصی در هوا وفضا اسپری میشود.تنهائی

در عصر جمعه عمیقتر است و اینکه ما چه راحت ملاقات های ممکن

بخصوص ملاقاتهای جمعه را براحتی از دست داده ایم.همیشه دری

به آینده باز است و ما منتظر یک، شنبه می مانیم روزهای هفته اینده

را پیش رو می اوریم و از اینکه شاید در روزهای پیش رو ملاقاتهای

خوب داشته باشیم باز در عصر جمعه میمانیم . انتظار میکشیم

/ 0 نظر / 59 بازدید