مرد ميخواهد
يک سازمان غير دولتی که نذورات تاسوعا و عاشورا را بمصرف تحقيق و پژوهش زندگی واقعی امام حسين (نه انکه روضه خوانها گفته اند و يا نوشته اند بخصوص روضه خوانهای جمهوری اسلامی ) که پروای حسينشان نبوده و نيست و فعلا عروس حکومت را در زير دارند و ايران را حاتم بخشی ميکنند

/ 0 نظر / 4 بازدید