مسیح یهودی امریکائی

از سپیده دم تاریخ امریکا،تمایل بسیار زیادی وجود د اشت

این باور به وجود اید که مسیح موعود،پس از اقامه و تاسیس

دوباره دولت یهود ظهور کند

سلیچ ادلر

این جمله بیانگر اینست که مذهب در امریکا از ریشه های

بسیار قوی برخودار است و امریکائیها برای خود قائل به

رسالتی هستند و این رسالت ناظر بر آماده کردن امریکا و

دنیا برای ظهور دوباره مسیح است

واقعا چه شباهتهای

/ 0 نظر / 50 بازدید