تجربه9/2

آن پدر و مادرِ جوان، که یادتان ،می باشد.حالا ،صاحب فرزندی شده اند.

که حدودسه و یا چهار سال ،سن دارد. معلوم است، که پدربزرگان و

مادر بزرگان، نوه خودرا دوست دارند.شاید، دوران جوانیِ خودشان و

کودکی فرزندشان را، بیاد میاورند

حرکات و بازی های، کودکان و آن ادا و اطوارشان، دل ایشان را میبرد.

بسته به وضعیت مالی ،همیشه برای نوه ها ،هدایایی وجود دارد. و

به محض ورودِ نوه ها،حال و هوای خانه ،عوض میشود. و چیزهای

خوبِ زیادی همیشه، در این موردوجود دارد

در بسیاری موارد، پدر و مادرِ کودک، گرفتارند و مجبور میشوند.

بچه های خود رادر خانه پدربزرگ، بگذارند. معمولا سفارشاتِ

زیادی توسط مادر بچه ،بعمل میاید

و مادر بزرگ هم، کاملا گوش میکند و قول میدهد که مواظب نوه باشند.

مشخص است که ،این بزرگان دارای تجربیاتی ،در امر بچه داری

هستند. که ممکن است تا حدودی، آنها را فراموش کرده باشند.بهر حال

در این وضعیت ،مهربانی بزرگترها جای خالیِ مواردی را پر، میکند و

در این حالت بچه با امواج مهربانی مواجه میشود

و کیف میکند. مادر بزرگ، پشت هم به او خوراکی های خوشمزه

میدهد.پدر بزرگ از او تعریف میکند و در خدمتِ اوست.

فرض بفرمائید. در طولِ ماه ،یکی دوبار، نوه به خانهِ پدربزرگ ،

بیاید. در این حالات ،ممکن است. در روند تربیتی کودک، اختلال

ایجاد شود. مهربانی هایِ با جا و بی جایِ بزرگترها در بچه ها، ایجاد

دوگانگی ،کرده و آنها، در عکس العمل ، به کنترل والدین خود،

نشانه های منفی، بروز،میدهند. لذا ضروری است:

پدر بزرگها و مادر بزرگ ها، توجه ومراقبت بیشتری، نسبت به

رفتار با نوه های خوداعمال کنند

از رفتارهائی، که موجبِ دوگانگی در نوع تربیت نوه اشان ،میشود.

خودداری کنند

نسبت به اتخاذِ رفتارِ متناسب، با رفتار پدر و مادر کودک،

با ایشان مشورت کنند

بعد از اینکه نوه بخانه خودش، میرود. از رفتار او و، آگاهی

از نوع رفتارِخودشان و نتیجه آن ،مطلع شوند

پیش نوه خود، از پدر ومادرش، تعریف کرده و آنها را، بزرگ نمایند

سعی کنند. هدایای خود را ،در زمانی به نوه ها، بدهند که در

خانهِ فرزندشان ،مهمان هستند و حتی المقدور، در خانه خودشان،

به نوه، هدیه ندهند

از قبولِ در خواست های غیر معمول و یا کمی بزرگ ،از طرف

نوه ،خودداری کنند

سعی کنند. تا نسبت به معرفی و بازی کردن ،راه و روش

بازی های قدیمی را به نوه یاد دهند

از سئوال کردن در باره پدر و مادرِ نوه ، و رفتار ایشان،

بشدت خودداری کنند

نسبت به سر و صدای بچه ، در زمان اقامت در خانهِ

ایشان صبور، باشند اصلا سعی نکنند. در مدتی که نوه، در

خانه اشان هست. او را تربیت کنند

برای او، قصه بگویند

بعضی از مسئولیتهای کوچک را، به او بسپارند.مثل آوردن

آب سر سفره و یا جمع کردن قاشق و چنگالها

نسبت به رعایت نظافت و موارد بهداشتی ،مراقبت کنند

اگر سن نوه ،در حد درکِ مسائل است. نسبت به نشان دادنِ

آلبومها و معرفی خانواده به او اقدام کنند

با احتیاط، از علائق او به ورزش و نقاشی و غیره سئوال کنند

نوه خود را، با موسیقی و اشعار فارسی و شخصیت های داستانی ،

آشنا کنند

نسبت به آدرسِ محلِ زندگی کودک و محلِ منزل خودشان ،

به تدریج، او را آگاه کنند

نسبت به آشنائی نوه، با پول های رایجِ کشور، به آرامی و

متناسب با درکِ وحوصله بچه ،کار کنند

گاهی نسبت به معرفی وسائلِ خانه ، مثل فرش و یخچال و...

با کودک صحبت کنند

تا زمانی که کودک ،مهمان ایشان است. در هیچ موردی، از

وضعیت های موجود گله و شکایت نکنند

از وارسی دست و ناخن و موی نوه ،خودداری کرده و والدین

اورا، مقصر جلوه ندهند

در زمان خداحافظی نوه، از او بخاطرِ رفتار خوب و شایسته اش،

تشکر کرده و از او بخواهید باز هم به شما ،سربزند

هرگز، در حضور نوه خود، دروغ نگوئید. و اورا به

دروغ گوئی، حتی به شوخی ،متهم نکنید. و اصلا طوری، گفتگو

ورفتار کنید. که انگار در جهان ،چیزی بنام دروغ ،وجود ندارد.

دیدن تلویزیون، حتی دیدنِ برنامهِ مخصوص کودکان، عادت

خوبی نیست. لطفا زمانی که نوه شما در خانه ،است از دیدنِ تلویزیون ،

خودداری کنید. و از اینکه اورا، به دیدن برنامه های کودک واگذار

کنید .پرهیز کنید

مراقب باشید ،نوه ها در و دیوار شما را ،خط خطی نکنند .

هیچگاه برای نوه خود، شخصا اسباب بازی ،انتخاب نکنید.

و برای زمانی که نوه، در خانه شماست. ترتیبی بدهید. تا از

اسباب بازی های خودش، که توسط پدر و مادرش ،تهیه شده،

استفاده بکند

از تنها گذاشتن نوهِ خود، با هرکسی و به هر صورتی،

جدا خودداری کنید

با نوه خود و بدون حضور پدر و مادرش، به مسافرت نروید

از هر رفتار و گفتار وعملی ،که باعث شود. نوه در خانه

پدر بزرگ ،احساس استقلال کند. و این خانه را، احیانا به

زندگی، نزد والدین خود، ترجیح دهد.جلوگیری شود

در موردِ نوه هائی، که سن بالای هشت سال، دارند مراقبت شود.

که هیچ دوستی، از بیرون خانه پدر بزرگ انتخاب، نکنند.

 

 

 

 

 


/ 0 نظر / 8 بازدید