سازمان2

مسئولیت و هدف اصلی این سازمان ماندن است

سازمان بایستی طوری رفتار و عمل کند که هیچگونه

اصطکاکی با دولت ونظام پیدا نکند و در صورت ناچاری

با استفاده از قوانین جاری مملکت با مسئله روبرو

شود.سازمان باید در طول بیست سال دارای ریشه

شده و نسبت به پایداری خود اطمینان حاصل نماید

سازمان تحت هر شرایطی باید ایرانی بماند و

بطور جد از هر گونه تماس و تبادل با خارجیان

اهتراز کند.جمع آوری مطالب و اطلاعات خارجی

که مربوط به ایران است از وظایف سازمان نیست

اصولا سازمان طی بیست سال از شروع تشکیل

با بی عملی و منحصرا مطالعه و جمع آوری

اطلاعات اعلام شده در رسانه هاو مطالعه

مداوم قانون اساسی به حیات خود

ادامه میدهد و از هرگونه گرایش سیاسی

بشدت گریزان خواهد بود. ادامه حیات و ریشه

گرفتن و هنر ماندن درشرایط گوناگون هدف

سازمان است.سازمان در هیچ موردی موضع

گیری و اظهار نظر نخواهد کرد

 

/ 0 نظر / 55 بازدید