ظرفیت عذر خواهی

ایکاش رئیس مجلس این ظرفیت را داشت که آن غاصبین جایگاه را از مجلس


اخراج کرده و از ملت بزرگ امریکا عذر خواهی کند


حتما راه بهتری جهت پیشبرد اهداف بالای خودمان داریم واگر به آن راهها


بیاندیشیم دیگر نیازی به این اعمال بچه گانه زیانبار نخواهیم داشت

/ 0 نظر / 67 بازدید