علم الهدی

سالهاست که شما و امثال شما به هنرمندان

این سرزمین مطرب میگوئید. خود را علما خطاب

میکنید و برای همدیگر نوشابه باز میکنید و این

در حالیست که یک هنرمند خواننده سالیان

درازی زحمت میکشد تا بتواند وارث هنر ایرانی باشد

و شما در حوزه ها یک مشت کلمات عربی بلغور

میکنید و حدیث های راست و دروغ میخوانید

بهر حال من برای استاد شجریان احترامی خاص

قائل هستم و افسوس میخورم که اجبارا نام ایشان

و شما را در یک نوشته آوردم.اما شما اینرا بدانید

که تعداد مخاطبین شما بسیار کمتر از خواننده در پیتی

مثل امیر تتلو رفیق دامادتان است

/ 0 نظر / 59 بازدید