معنای عشق

عشق یک رابطه دو طرفه نیست.عشق یک نیاز

بی نهایت است.ارتباط دو طرفه یا چند طرفه در

مورد دوست داشتن معنا پیدا میکند در حالیکه

در مورد عشق این نیاز شدید عاشق است که

نمایانگر عشق است.شاید کلمه معشوق ما را وادارد

که فکر کنیم خوب پس معشوق چیست

آنچه را که عاشق برای عشق ورزیدن انتخاب میکند

ویا برای عشق ورزیدن انتخاب میشود معشوق

گفته میشود اما الزاما وجود معشوق نمی تواند بیانگر

رابطه بین عاشق و معشوق باشد.ممکن است عاشقی

به یک سنگ و یا قناری و حتی به درختی عشق

بورزد که در این صورت بیان رابطه بین این حیوانات و

اشیا با انسان تقریبا غیر ممکن است

پس عشق بیانگر یک نیاز شدید و اغلب یکطرفه

است که منحصرا از طرف عاشق احساس میشود

 

/ 0 نظر / 60 بازدید