دوبله بفارسی سخنان ترامپ

حکومت عزیز و بخشنده ایران ما امریکائی ها

مدیون حرکات زیبا و رادیکال شما هستیم لطفا

پس ا ز شنیدن پیام من فضای ایران را بیش از

پیش امنیتی کنید.چندین بابک زنجانی به بهانه

دور زدن تحریمها معرفی کنید.در ادارات و سازمانها

دست به تسویه بی رحمانه و سختگیرانه بزنید

از معجزه گرانی به بهانه سخنان من غفلت نکنید

گرا ن کنید و بهانه بیاورید که امریکا دشمن است

البته امریکا سهم خودش و بیشتر از آن را از

حلقوم شما حکومتیان بیرون میکشد

ضمنا جای آقا زاده ها خوب و پسندیده است

فقط هزینه تحصیلی آنها از این به بعد سه برابر

ناقابل شده درود بر شما

/ 0 نظر / 56 بازدید