صبح صادق

صبح صادق شده يک رويا چونکه هر شب ساعتی از نيمه شب گذشته

فوتبالهای زيبای اروپائی نمی گذارد آدم بخوابد.شب زنده داری آنهم بی

ثمروبی دعا  بی نيايش و خلاصه بی ياد خدا سمی است که جمهوری

اسلامی در کاسه وجود جوانان سرازير کرده . همه از بيکاری رنج ميکشند

خوب اگر صبح صادق بيدار شوند زودتر ميفهمند که با چه آدمهائی مواجهند

ضمنا اين جانب جور کش سه جوان بالای بيست سال هستم که  در شرف

تمام شدن هستم

/ 0 نظر / 2 بازدید