سال نو قمری

اول ماه محرم اول سال قمری است سالی که یک شب قدر آن در ماه مبارک به اندازه هزار شب است و هزاران نعمت و برکت ديگر
شنيدم در اردبيل تعدادی از مردم در خفا و بيرون شهر قمه ميزنند ودکترها ئی هم هستند که ايشان را معالجه ميکنند
من حلول سال نو قمری را صميمانه تبريک ميگويم و از همه مسلمانان ميخواهم که اين لباس سياه روحيه کش را که يادگار اشغال ايران است را نپوشند آقا يک روز عزا برای پيغمبر ميگيريد آنوقت دو ماه بيخودی به بهانه شهادت نوه پيغمبر سنت حسنه ازدواج را تعطيل ميکنيد
عجبا عجبا عجبا

/ 0 نظر / 2 بازدید