فطریه

خوبست که در مورد پرداخت ذکات فطریه کمی دقت کنیم


بالاخره در اطرافیان وفامیل کسانی هستند که میشود به آنها


فطریه پرداخت کرد و یا به اشخاصی که دستی به خیر دارند


و ما آنها را کاملا می شناسیم پول فطریه خود را پرداخت نمائیم


منظور اصلی من اینست که در مورد پرداخت فطریه به هیچ


عنوان از طریق مساجد و آخوندها و صندوق های معروف


اقدامی بعمل نیاوریم همین حرکت به ظاهر ساده بیانگر عدم


اعتماد ما به آخوند و نهادهای حکومتی خواهد بود لطفا


دقت بفرمائید

/ 0 نظر / 59 بازدید