التماس تفکر

آقا جان امام حسین(ع) نیازی به سگ و گربه و خر ندارند

البته مداحان لوله پولیکائی سعی دارند تا مارا سگ وخر

و....کنند لطفا در مورد وقایع و داستانهای محرم بیشتر

تفکر کنید و برای هر داستان چندتا (چرا) تعیین کنید

وقتی با تفکر به مسائل اندیشیدید از نتایج تعجب

خواهید کرد

/ 0 نظر / 60 بازدید