احسنت به روزنامه اعتماد

چند روزی بود که اینترنت نداشتم.وگرنه این مطلب را

دو سه روز پیش باید می نوشتم.در برنامه مطبوعات

شبکه من و تو به مقاله ائی در مورد روستای ماخونیک

اشاره کرد که در روزنامه اعتماد نوشته شده بود

بدینوسیله از نویسنده مقاله تشکر میکنم و از تمام

کسانی که دوست دارند به روستای ماخونیک یک

کمک مستمر بشود تشکر و قدردانی میکنم

/ 0 نظر / 61 بازدید