ژن یهوه

لطفا دارندگان ژن خوب بزنند گاراژ

ژن باید عالیترین باشد.ژن عالی

یعنی ژن یهوه .آقایان نباید کوچکترین

نگرانی داشته باشند زیرا

ایرانیها برایشان فرق نمی کند که چه

بلائی سرشان آمده و یا میاید

عموزادگان نیل تا فرات با هوشمندی

هر مشکل داخلی که برای عموزادگان

سطح بالایشان پیش بیاید حل خواهند کرد

زنده باد ژن یهوه

/ 0 نظر / 56 بازدید