جابجائی

يکی از جالبترين شگردها که توسط سردمداران دنيا اتخاذ ميشود جابجائی

های بزرگ در ارزش ها و باور هاست.اين جابجائيها از جيب مردم هزينه ميکند

و تا يک ملت بخواهد متوجه شود که چه هزينه گزافی بابت جابجائی پرداخت

کرده خيلی دير شده. البته در جوامعی مانند ما که در دوران پارينه سنگی

اجتماعی زندگی ميکنيم .اين جابجائيهای سريع شايد بسيار هم ضروری

باشد چون که نخبگان (مثلا) جامعه نيز نتوانسته اند در هيچ موردی به يک

جمعبندی  يگانه برسند. اشکال اين مطلب در کلی گوئيش هست اين را

ميدانم .اما خدا وکيلی جتی اثباتش هم نيست و حوصله خواننده سر ميرود

لذا خواهشمندم اين مطلب را بعنوان يک زمينه برايتفکر انتخاب بفرمائيد و

خودتان نتايج صحيح را کشف بفرمائيد

 

/ 0 نظر / 3 بازدید