خاطره

و من همانقدر هستم که در ذهن تو بیاد تو می ایم


اما تو در تمام زیبائی های جهان همچنان گرم و جنوبی


و جان بخش جریان داری .تو آنقدر هستی که جای هیچ خاطره ائی


نیست و تو تمام حضور حیات منی

/ 0 نظر / 64 بازدید