الهی تو دانا به اسرار و اموری خدايا بياد اين بندگان بياور که تا بدانند چند جبار در طول زمان بنام خدا و يا برای خدا حکومت براه انداختند
الهی بينش بده بما تا بفهميم که اگر کسی بنام خود و بميل خود و بر خلاف جمع مردم حکومت کرد چه عاقبتی برای خود و مردم رقم زده است
خدايا اسرار انگشتری سليمان (ع) را بيشتر برای ما روشن کن
خدايا به نوعی به ما حالی کن که چرا عدالت تو را بيشتر از بقيه عين صفاتت ميدانند مگر نعوذبالله تو تفکيک پذير هم هستی
خدايا بر ما که بنده تو هستيم ولی هيچ جور و ظلم وستمی را با نام تو صحه نميگذاريم ياری فرما تا انشاالله شاهد اجرای احکام و سنن لايغير الهی باشيم01.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید