بی جایگزین

ساعت ده دقیقه به 9 تلفن زنگ زد من مشغول بودم و جواب

ندادم .دوباره زنگ زد و اینبار جواب دادم خانمم بود درحالی که

معلوم بود در حال راه رفتن تند است دارد صحبت میکند

گفت بماز همین الان تمام شد و من دارم میام خانه لطفا تلویزیون

بی بی سی را بگیر گفتم چه خبره گفت امشب کنسرت گوگوشه

حدود بیست دقیقه بعد هم پسرم زنگ زد تا بگوید از بی بی سی

کنسرت گوگوش پخش میشود که گفتم دارم تماشا میکنم

مطالب بالا چندین جنبه جالب دارد.یکی اینکه خبر کنسرت

گوگوش در مسجد و حین نماز جماعت به اطلاع خانمم رسیده

بعد اینکه بی بی سی این کنسرت را در این وضعیت بلبشوی

ایران پخش میکندو بعدش اینکه هنوز بعد از چهل سال که سعی

کردند تا همه چیز را نابود کنند پخش یک کنسرت اینهمه عکس العمل

ایجاد میکند همینطور آرزوی خانمم در حین پخش کنسرت که از

خدا خواست تا شرکت در یک کنسرت گوگوش را قسمت ماهم بکند

تمام مسائل فوق نشانگر اینست که فرهنگ ایرانی با هیچ حرکت

بظاهر مذهبی جایگزین نخواهد شد

/ 0 نظر / 50 بازدید