چه باید کرد

بسیاری از مردم از خود ویا طرف مقابل سئوال میکنند که

در وضعیت فعلی مملکت چه باید کرد و یا سرنوشت ما

در آینده به کجا میرسد؟

پاسخ

در کتاب نون والقلم نوشته جلال آل احمد سرنوشت این

حکومت کاملا و بطور واضح نوشته شده ولی من در اینجا

با کمک گرفتن از حافظه ام مطالب آخر کتاب را می اورم

زمانی که روزگار بر حکام روحانی شهر سخت میشود آنها

به اردوگاه مخالفین پیام میفرستند و میگویند اگر بگذارید

ما زنده وایمن از شهر خارج شویم و دیگر ما را تعقیب

نکنید ما هم از جنگیدن با شما و جنگاندن مردم شهر علیه

شما دست بر میداریم

حالا حکومت ما با تاراج طلا و کلی ثروتهای این مملکت

در حال ارسال پیام به امریکاست و عینا همان سرنوشت

کتاب در انتظار مردم خواهد بود

مواظب فرارهای پنهانی سردمداران و خارج کردن ارز و طلا

از کشور باشید

/ 0 نظر / 55 بازدید