فومن

فرصتی پیش آمد و من سفری به فومن رفتم


در این فصل بهار زمان کاشتن نشا برنج است و چیدن برگ چای بهاره


کشاورزان سخت مشغول کار بودند و چه کار سختی را انجام میدادند


یک روز هم باران بشدت می بارید و زنها و مردان کشاورز پلاستیکی


به دوش کشیده و زیر باران نشا برنج را در زمین می کاشتند خمیده


و مشغول کار


روز سیزدهم اردیبهشت در فومن سالگرد آیت الله بهجت فومنی را


برگزار کرده بودند ولی عکس ها و بنرها و تابلوهای بیشماری با تصویر


این آقا سرتا سر شهر را پوشانده بود


فکر کردم که وضعیت کار و زندگی در هفتاد ،هشتاد سال پیش در فومن


چگونه بوده . حتما بدون وسائل مدرن کشاورزی و چای داری کار بسیار


مشکلتر از امروز بوده است


به انتخاب آقای بهجت آفرین گفتم . هیچ راه آسانتری از راهی که ایشان


انتخاب کرده بودند وجود نداشت


طی سالیان دراز زندگی در هیچ جای ایران ندیدم حتی یک عکس و یا مطلبی


در بزرگداشت یک کشاورز و یا کارگر جائی نصب شده باشد و یا کسی به


ایشان اهمیتی بدهد .در حالیکه ما روزی خود را مدیون دستان زحمتکش


زنان و مردان کشاورز و کارگر هستیم و بدون هیچ تردیدی این قشر


زحمت کش به گردن تک تک ما حق بزرگی دارند.


آنان که از شیره جان این بندگان خدا ارتزاق کرده و میکنند لایق هیچ


تعظیم و تکریمی نیستند

/ 0 نظر / 58 بازدید