پایان مسافرت

بامداد 19خرداد ساعت 2 بالاخره سفر به پایان رسید و ما


سالم و راضی از سفر دزفول گرم ومهربان به خانه بازگشتیم


همیشه عاشق خوزستان بخصوص دزفول بوده ام و از این فرصت


4روزه استفاده کردم و اوقات خوشی با فرزندان و ونوه هایم در


کنار رودخانه و سد دز گزراندیم همگی به سلامت رسیدیم خدا را شکر

/ 0 نظر / 60 بازدید