علی

جانم علی

بزرگترين مظلوم علی چرا که بين طرفداران خود غريب است هيچ يک از طرفداران حضرتش در مقابل يک حمله کننده آزاد نمی تواند حتی ذره ائی مقاومت کند اين آخوندکهای عوضی تا حالا با کمال تاسف توانسته اندبا اطلاعات غلط و افتضاح آبروی ملت شيعه و علی دوست ايران را ببرند

اين ازگلها فکر کردند اگر برای دو تا دهاتی و يا بچه بسيجی از علی بگويند و او ناگهان سئوال درستی بکند و اين مرتيکه بگويد شبهه در امر اسلام نيار حالا ميتواند جلوی يک آگاه و يا محقق هم ذرت و پرت کند

آقا بيشتر روايات مربوط به حضرت علی و بخصوص بيش از چهارپنجم نهج البلاغه کذب محض است

معلوم  نيست اين همه پول اسلام در اين مدارس علميه بکدام مصرفی رسيده چرا هيچ تحقيق علمی صورت نگرفته

خاک بر سر رفسنجانی که ميرود قصه امير کبير مينويسد

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید